Náš volební program

pro Městskou část Praha 2

2010 - 2014

 

Svěříte-li nám svůj volební hlas, nezpronevěříme se mu. Dostatek vašich hlasů nám v Praze 2 umožní prosadit:

  • aby se o veškerých návrzích územního, správního a jiného charakteru vždy na radnici rozhodovalo ruku v ruce s občany, i s využitím místního referenda;

  • důstojné obecní bydlení za přiměřené nájemné, např. 50 Kč/m2, i to, aby celý výnos nájemného byl převeden do fondu údržby a obnovy;

  • zlepšení a rozšíření služeb orientovaných k plnohodnotnému životu zejména starších spoluobčanů;

  • vyšší počet míst v jeslích a mateřských školách;

  • zkvalitnění služby městské policie, především pochůzkové, a to před školami, v nočních hodinách, v parcích, na odlehlých místech apod.;

  • zřízení radniční bezplatné poradny na pomoc lidem v obtížné, zvláště sociální a bytové situaci, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu drahých právních služeb;

  • přísnější kontrolu čistoty v ulicích a parcích i rozšíření zeleně, jakož též opatření k zlepšení ovzduší a snížení hluku v některých frekventovaných ulicích, např. Ječná, Legerova, Resslova, Sokolská, Žitná;

  • aby byl lépe využit ve výchově a vzdělávání mladé generace odkaz osobností, které zde žily a tvořily, jako Božena Němcová, K. H. Mácha, Antonín Dvořák, Alois Jirásek, T. G. Masaryk, Jaroslav Hašek, Josef Lada aj.