Nástěnka - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Nástěnka

Otevřené a kritické jednání

Komunisté druhého pražského obvodu na svém okresním sněmování 24. ledna 2018 se především kriticky vyjádřili k výsledkům parlamentních voleb, v nichž KSČM znatelně oslabila. Příčiny tohoto oslabení vidí zejména u sebe. A to nejen v neúčinné agitaci včetně nedůrazného vystupování některých členů z vedení KSČM v masmédiích, ale hlavně v málo průkazné orientaci, jež vychází z více než dvacet let starého politického programu. Proto také ve svém usnesení mj. zavázali zvoleného delegáta nadcházejícího dubnového sjezdu, aby na něm poukázal na neodkladnost zpracování politicko-akčního a v těsné návaznosti na to nového politicko-dlouhodobého programu. Také zavázali jimi zvolené delegáty pražské krajské konference KSČM, aby na této konferenci vystoupili ve prospěch změny již ústřením výborem schváleného jednodenního sjezdového jednání na vícedenní. Jak bylo na konferenci zdůrazněno, vyžaduje to mimořádná závažnost problémů spjatých s nalehavou aktivizací KSČM. I na této aktivizaci bude ve značné míře záviset, jak strana obstojí v nadcházejících komunálních volbách. Konference rovněž schválila vedoucího volební kandidátky KSČM do Zastupetelstva MČ Praha 2 a uložila základním organizacím, aby přispěly k výběru vhodných kandidátů na zastupitele, a to jak z členů, tak sympatizantů KSČM. Za předsedu okresní organizace strany delegáti opět zvolili RNDr. Milana Macka, CSc.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky